Supportplanner

Dé oplossing voor plannen en ondersteunen in de zorg.

Een online planningsprogramma gericht op de zorg sector met als doel de zelfredzaamheid van de client te vergroten en de werkdruk van de zorg medewerker te ontlasten. De Supportplanner is te gebruiken op alle computers, smartphones en smart-tv's met een internet verbinding.

Plannen

Alle dag-activiteiten van een client worden op 1 pagina overzichtelijk weergegeven. Eenvoudig kunnen enkele of herhaal activiteiten worden gemaakt of aangepast. Ook kan worden aangevinkt of er bij de activiteit een begeleider nodig is. Afhankelijk van het niveau van de client kan het dagprogramma op een mobiel of op een smart-tv met pictogrammen worden weergegeven.

Activiteiten Koppelen

Werkzaamheden van de dag verdelen onder de zorgmedewerkers. Alle activiteiten worden in de linker kolom onder elkaar weergegeven. De werkzaamheden kunnen zeer eenvoudig verdeelt worden onder de zorgmedewerkers. Je kunt d.m.v. "slepen" een enkele activiteit of een groep activiteiten verdelen. De activiteiten worden automatisch op tijd gesorteerd. Wanneer een activiteit is afgerond kun je dit aanvinken. Rode banners zijn activiteiten die nog verdeeld moeten worden Groene banners zijn activiteiten die gekoppeld zijn aan een begeleider. Blauwe banners zijn afgeronde activiteiten.

Persoonlijke startpagina werknemer

Werknemers zien per dag hun ingeplande taken en kunnen deze afvinken. Dit zal ook getoond worden in het dashboard.

Persoonlijk startpagina client

De client kan hier zien wie er vandaag en deze maand aan het werk is. En wat er voor vandaag gepland staat.

Diensten beheer

Maandrooster werknemers kunnen via een excel-bestand worden geïmporteerd.


 • Eenvoudig te beheren
 • Overzichtelijk
 • Vergroot zelfredzaamheid client
 • Structuur en duidelijkheid geeft client rust
 • Ontlast werkdruk medewerkers
 • Efficient
 • Flexibel
 • Veilig systeem

Ondersteunende functies

Boodschappen doen

Een lokale leverancier kan ingesteld worden met van te voren ingestelde producten.

TV Dashboards

Dashboards (smart-tv's + hardware) kunnen worden opgehangen zodat deze de clienten informeren d.m.v. foto's en pictogrammen. Bijvoorbeeld in een algemene ruimte waar clienten kunnen zien welke begeleiders er vandaag werken. Of in hun eigen appartement zodat de client zijn/haar eigen dagprogramma kan bekijken. Elke dag van de week heeft zijn eigen achtergrondkleur. Het aantal pictogrammen en de weergave tijd is instelbaar.

Interesse?

Neem contact op

info@checkerz-media.nl

info@apitec.nl

Supportplanner is een product van Apitec en Checkerz Media

Privacyverklaring

Apitec, gevestigd in Middenmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Apitec

info@apitec.nl

06 27521821

Persoonsgegevens die wij verwerken

Apitec verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Apitec verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Apitec maakt geen gebruik van automatische besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Apitec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Na 3 maanden in-activiteit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Apitec verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Apitec gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Apitec en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Apitec wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apitec neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].